Onze MTS Vaartuigen

MTS staat voor Marine Traffic Service®. Om onze werkzaamheden te doen als het gaat om Begeleiding Exceptionele & Bijzondere Transporten hebben wij o.a. op een aantal vaartuigen zoals op de MTC-10- MTC-11 en MTC-16 speciaal VTS- en overige hightech software- computers- en software voor o.a. de digitale camera's- en meetapparatuur aan boord geplaatst.

De eerder genoemde vaartuigen houden zich hoofdzakelijk bezig met begeleiden- en beveiligen van exceptionele bijzondere transporten over het water. Dus niet te verwarren met Scheepvaartbegeleiding- of mobiel Verkeersleiding.
In veel gevallen kan er ook geëist worden door een waterwegbeheerder dat separaat aan de begeleiding van exceptionele bijzondere transporten over het water ook Scheepvaartbegeleiding- met een Mobiele Verkeersleider ingezet moet worden, deze scheepvaartbegeleiding kunnen wij op maat verzorgen via Scheepvaartbegeleiding.nu, met gekeurde- en gecertificeerd geëigende vaartuigen.

www.scheepvaartbegeleiding.nu 
Nautische Adviezen

Het geven van nautische adviezen klinkt simpeler dan dat het daadwerkelijk is. 

Wij hebben een gespecialiseerd nautisch adviseur die u kan ondersteunen met het maken van bijvoorbeeld  een  Vaarweg-managementplan- of Bebordingsplan- of bij nautische vragen. Maar wij kunnen u ook bijstaan bij nautisch juridische geschillen.

Incident Management (MIMT)

Ons Maritiem Incident Management Team® (MIMT) houdt zich onder andere bezig met ondersteunende taken op het water bij calamiteiten welke direct- of indirect te maken kunnen hebben met ongevallen- milieu- en milieubestrijding. 

Onze inzetmogelijkheden zijn divers. Voor deze service en dienstverlening zijn wij 24 uur per dag, zeven dagen per week, bereikbaar- en inzetbaar.

 


 


E-mailen
Bellen