Begeleiding Exceptionele & Bijzondere Transporten

Bij exceptionele bijzondere transporten over het water kunnen door de vaarwegbeheerders, naast de vergunningsaanvragen, extra eisen- of aanvullende eisen worden gesteld. De vaarwegbeheerder kan b.v. eisen, dat naast Scheepvaartbegeleiding- en mobiele verkeersleiding, ook een Coördinator Exceptionele Bijzondere Transporten aanwezig is die voor aanvang van het bijzondere transport alle noodzakelijke  voorbereidingen treft- en vastlegt.

De Coördinator Bijzondere Transporten, ook wel afgekort met CBT, is geen mobiele verkeersleider maar de verantwoordelijke voor het te transporteren object. Het begeleiden van een bijzonder transport gebeurd vanuit vaartuigen welke speciaal hiervoor zijn ingericht en voorzien van technische hulpmiddelen om b.v. de hoogte- breedte- en diepgang te meten en berekenen b.v. bij eb- en vloed.

Voor aanvang van het bijzondere transport zal de coördinator de Scheepvaartbegeleiding- en mobiele verkeersleider informeren- en indien nodig ondersteunend adviseren. De inzet vooraf zijn om de geëiste documenten en gegevens voor aanvraag van de vergunning vast te leggen en in te dienen bij de vaarwegbeheerder. Later, conform de verstrekte vergunning(en), zal de coördinator bijzondere transporten het bijzondere transport over het water visueel begeleiden.

Tijdens de voorbereiding, na opdracht aan ons, worden de benodigde documenten voorbereid en een vaarwegmanagement-plan opgesteld. In dit plan staat onder andere kort omschreven welk bijzonder transport- of werkzaamheden er plaatsvinden danwel welk hinder dit kan veroorzaken voor de overige vaarweggebruikers en welke maatregelen er genomen zijn- of worden voorgeschreven om de hinder te beperken- of voorkomen. 

Wij kunnen u dan ook volledig ontzorgen met onze dienst-verleningen met eigen- en hiervoor geëigende vaartuigen.

Voor ons is "geen brug te ver, geen water te diep, geen stroming te sterk"De inzet vooraf zijn om de geëiste documenten- en gegevens voor aanvraag van de vergunning vast te leggen en in te dienen bij de vaarwegbeheerder. Later, conform de verstrekte vergunning(en), zal de coördinator bijzondere transporten het bijzondere transport over het water visueel begeleiden.


E-mailen
Bellen